10 Tiêu chuẩn khỏe mạnh của người cao tuổi

Duy trì các mối quan hệ xã hội là một yếu tố giúp bảo vệ sức khỏe người già. Trung Quốc có câu: “Thất phân tinh thần, tam phân bệnh”, nghĩa là sức khỏe do tâm lý quyết định 7 phần, chỉ 3 phần do thể chất quyết định. Vì vậy, tiêu chuẩn khỏe của người già không chỉ giới hạn ở “ăn được, ngủ được, đi lại bình thường” như nhiều người quan niệm.

Các tiêu chuẩn đánh giá về sức khỏe của người già
Các tiêu chuẩn đánh giá về sức khỏe của người già